Φιλοσοφία

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ
Εμπειρία 01

Εμπειρία

10 Χρόνια εμπειρίας

Η Medical Studies είναι μια διεθνής εταιρεία Συμβούλων που παρέχουν υπηρεσίες εγγραφής σε ευρωπαϊκές Ιατρικές Σχολές για διεθνείς φοιτητές. Το έμπειρο προσωπικό μας θα σας καθοδηγήσει ώστε να πετύχετε τον στόχο σας και να φοιτήσετε στο αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο Carol Davila University στο Βουκουρέστι, Ρουμανία και στο Gr. T. Popa University στο Ιάσιο, Ρουμανία.

Γνώση διαδικασιών 02

Γνώση διαδικασιών

Έμπειρο προσωπικό- Επίτευξη στόχων

Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στα χρόνια της ενασχόλησης μας με τις σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανίας μας επιτρέπει να πετυχαίνουμε πάντα τον στόχο μας και να διασφαλίζουμε ότι οι φοιτητές μας μπαίνουν στην σχολή της επιλογής τους.

Υποστήριξη 03

Υποστήριξη

Επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Γνωρίζουμε όλα τα απαραίτητα βήματα που θα σε οδηγήσουν να φοιτήσεις στη σχολή που επιθυμείς και να καταφέρεις να αποφοιτήσεις.
Βρισκόμαστε δίπλα σου από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της αίτησης σου, μέχρι και την τελική αποφοίτηση σου με τις συμβουλές μας τόσο σε πρακτικά θέματα (διαμονή) όσο και σε θέματα σπουδών (εργασίες, ιδιαίτερα μαθήματα).

Ιατρική στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

Με την καθοδήγησή μας οι σπουδές σας στο Carol Davila στο Βουκουρέστι – Ρουμανία θα γίνουν πραγματικότητα.